อะไรคือใบรับรองเงินเดือน? พร้อมวิธีใช้แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือนในการสมัครบัตรเครดิตสินเชื่อปี 2023

ใบรับรองเงินเดือน คืออะไร?

 

ในการทำธุรกรรมต่างๆกับธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยื่นขอสินเชื่อ บัตรกดเงินสด และบัตรเครดิต จำเป็นที่จะต้องใช้ใบรับรองเงินเดือนเป็นเอกสารในการยืนยันรายได้ โดยใบรับรองเงินเดือน คือเอกสารที่ใช้สำหรับยืนยันรับรองรายได้ของพนักงาน ซึ่งการยื่นขอกู้หรือทำบัตรเงินสดประเภทต่างๆมักจะมีการขอสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดหรือเอกสารรับรองเงินที่ออกจากบริษัท เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับการอนุมัติวงเงิน

โดยเอกสารดังกล่าวจะมีอายุตั้งแต่ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับการกำหนดของบริษัท แต่ส่วนใหญ่ตัวเอกสารจะมีอายุการใช้งานที่สั้น เพื่อป้องกันการนำเอกสารไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และส่วนใหญ่มักจะมีการระบุว่าเนื้อหาในเอกสารถือเป็นโมฆะทันทีเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน

 

สมัครบัตรเครดิตทำไมต้องใช้ใบรับรองเงินเดือน?

ทำบัตรเครดิต หรือสมัครบัตรกดเงินสดไม่มีสลิปเงินเดือนได้ไหม? คำตอบคือได้ แต่คุณจะต้องใช้ใบรับรองเงินเดือนเพื่อเป็นเอกสารในการยืนยันรายได้แทน

ถึงแม้ว่าจะมีสินเชื่อเงินด่วนบางประเภทที่ไม่ต้องใช้ใบรับรองเงินเดือนหรือเอกสารอื่นๆในการยืนยันรายได้ แต่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนใหญ่จากธนาคารที่น่าเชื่อถือนั้นล้วนแต่ต้องใช้สลิปหรือเอกสารรับรองเงินเดือนที่ออกให้โดยบริษัททั้งสิ้น ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลกับทางผู้ให้บริการบัตรหรือผู้ให้บริการสินเชื่อต่างๆ ว่าคุณจะสามารถชำระหนี้ได้นั่นเอง

 

ใบรับรองเงินเดือนหาจากไหน?

สำหรับผู้ที่ต้องการเอกสารเพื่อใช้ในการยื่นกู้ ส่วนใหญ่แล้วการขอใบรับรองเงินเดือนเพื่อใช้ในการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อต่างๆ ผู้ที่รับผิดชอบในการออกเอกสารจะต้องเป็นแผนกบุคคลหรือ HR หรือแผนกที่ได้รับมอบหมายให้ทำเรื่องใบรับรองของบริษัท โดยแต่ละบริษัทอาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป บางบริษัทต้องใช้แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน หรือบางบริษัทเพียงแค่ส่งอีเมล์แจ้งก็สามารถออกเอกสารให้ได้เลย 

นอกจากนี้ พนักงานทั่วไปจะไม่สามารถทําใบรับรองเงินเดือนเองได้ เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ตราประทับของบริษัท มีลายเซ็นของผู้ที่รับผิดชอบ และการทำใบรับรองเงินเดือนเองเข้าข่ายการปลอมแปลงเอกสาร มีความผิดและสามารถโดนฟ้องได้ง่ายๆ อย่างไรก็ตาม ด้วยการพัฒนาระบบในยุคดิจิตอล 2023 หลายๆบริษัทมีการยื่นเรื่องขอเอกสารต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการขอใบรับรองเงินเดือน อาจจะต้องลองติดต่อแผนกบุคคลเพื่อสอบถามรายละเอียดว่าทางบริษัทมีวิธีการในการขอเอกสารรับรองเงินเดือนอย่างไร

ผู้ที่สนใจต้องการยื่นเรื่องขอกู้ ไม่ว่าจะเป็นการกู้ระยะสั้นหรือระยะยาว สลิปและใบรับรองเงินเดือนถือเป็นเอกสารสำคัญที่มีผลกับการอนุมัติสินเชื่อโดยตรง นอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยหลักของจำนวนวงเงินที่ทางธนาคารจะทำการอนุมัติอีกด้วย