วิธีลงทะเบียนกยศ 2566 และวิธีสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ปีนี้ง่ายๆ ได้สิทธิ์แน่นอน!

ลงทะเบียนกยศ 2566 ผ่านระบบ Digital Student Loan Fund System (DSL)

 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ประจำปี 2023 ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสมัครและการลงทะเบียนกู้ กยศ มาเป็นรูปแบบออนไลน์ โดยล่าสุดสำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการลงทะเบียนกยศ 2566 จากการใช้ระบบ e-Studentload มาเป็นระบบ Digital Student Loan Fund System (DSL) ซึ่งจะเริ่มใช้งานตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป 

โดยระบบ e-Studentload จะใช้งานในปีการศึกษา 2563 เป็นปีสุดท้าย และเปิดให้สถานศึกษาทั่วไปลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ และเปิดให้ผู้กู้ยืมทั้งรายเก่าและผู้สมัคร กยศ รายใหม่ 2566 ลงทะเบียน กยศ ได้ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป 

 

กำหนดการในการลงทะเบียนกยศ 2566 ผ่านระบบกองทุนแบบดิจิตอล

สำหรับกำหนดการในการลงทะเบียนกยศ 2566  จะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ โดยรูปแบบแรกจะเป็นการลงทะเบียนสำหรับสถานศึกษาทั่วไป และแบบที่ 2 จะเป็นการลงทะเบียนกยศ 2566 สำหรับสถานศึกษาอาเซียน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. กำหนดการในการลงทะเบียนกยศ 2566 สำหรับสถานศึกษาทั่วไป

ในภาคเรียนที่ 1 สถานศึกษาทั่วไปมีกำหนดในการรายงานสถานภาพการศึกษาของผู้กู้ยืมเงินตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์จนถึง 30 เมษายน โดยผู้กู้ยืมเงินทั้งรายเก่าและรายใหม่จะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสเข้าใช้งานภายในวันที่ 1 มีนาคมจนถึง 30 มิถุนายน โดยจะต้องจัดการเรื่องเอกสารต่างๆรวมไปถึงทำสัญญากู้ยืมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม

  1. กำหนดการในการลงทะเบียนกยศ 2566 สำหรับสถานศึกษาอาเซียน

ในภาคเรียนที่ 1 สถานศึกษาอาเซียนมีกำหนดในการรายงานสถานภาพการศึกษาของผู้กู้ยืมเงินตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนจนถึง 30 มิถุนายน โดยผู้กู้ยืมเงินทั้งรายเก่าและรายใหม่จะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสเข้าใช้งานภายในวันที่ 1 พฤษภาคมจนถึง 31 สิงหาคม โดยจะต้องจัดการเรื่องเอกสารต่างๆรวมไปถึงทำสัญญากู้ยืมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม

 

โดยในส่วนของการใช้งานของผู้กู้ยืม สามารถเข้าใช้งานได้ทั้งแอพพลิเคชั่น กยศ. Connect และเว็บไซต์ของ กยศ. โดยสำหรับสถานศึกษาทั้ง 2 รูปแบบ ให้ใช้งานผ่านเว็บไซต์เท่านั้น

 

ลงทะเบียนกยศ 2566 ขอรับรหัสเข้าใช้งานได้ง่ายๆผ่านแอพพลิเคชั่น

ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนกยศ 2566 สามารถขอรบรหัสเข้าใช้งานผ่านระบบ Digital Student Loan Fund System (DSL) ได้ง่ายๆ ผ่านแอพพลิเคชั่น กยศ. Connect โดยสามารถเช็คยอด กยศ ด้วยบัตรประชาชน หรือตรวจสอบการชําระหนี้กยศแบบรายเดือนผ่านแอพพลิเคชั่นได้เช่นกัน

นอกจากนี้ สำหรับผู้กู้ยืมที่มีปัญหาในการใช้งานระบบใหม่ หรือมีข้อมูลต้องการสอบถามไม่ว่าจะเป็น ทุน กยศ ได้เท่าไหร่ หรือกำหนดการต่างๆ สามารถสอบถามข้อมูลได้ผ่านช่องทาง กยศ. Call Center 02-0164888 และสำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือกยศ. ได้เปิดช่องทางการติดต่อผ่าน LINE Official แบ่งตามประเภทการติดต่อทั้งหมด 8 ช่องทาง สามารตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดได้ผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของกองทุน