รู้จักกับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566/2023 และวิธีรับเงินกับบัตรคนจนล่าสุดวันนี้ 3000 บาทเข้าบัญชีทันที!

อัพเดตข้อมูลเงินเข้าบัตรคนจน มีนาคม 2566 – บัตรคนจนเงินเข้าวันไหน?

 

บัตรคนจนในเดือนมีนาคมนี้ จะมีเงินจากโครงการต่างๆโอนเข้ามาในบัตรทั้งหมด 7 ครั้ง โดยจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดของผู้ถือบัตร แต่ละคนอาจจะได้รับจำนวนเงินที่ไม่เท่ากัน โดยจะมียอดในแต่ละส่วนตั้งแต่ 700 ไปจนถึง 3000 บาท โดยมีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้

 

บัตรคนจน – วงเงินซื้อสินค้าและค่ารถโดยสารสาธารณะ วันที่ 1 มีนาคม 2023

หลังจากที่มีการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือเป็นค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าในช่วงปี 63 กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 3 หมื่นบาทจะได้รับเงินเพิ่มเข้าบัตรคนจนล่าสุด เป็น 800 บาท ส่วนกลุ่มที่มีรายได้เกิน 3 หมื่นบาทจะได้รับเงินเพิ่มเป็น 700 บาท และจะมีค่ารถโดยสารแบ่งตามประเภทอีกประเภทละ 500 บาท

 

บัตรคนจน – วงเงินช่วยเหลือจากโครงการเราชนะ งวดที่ 5/ 6/ 7/ 8

ผู้ที่ถือบัตรคนจนล่าสุดวันนี้ จะได้รับเงินช่วยเหลือในโครงการเราชนะงวดที่ 5/ 6/ 7/ 8 ในวันที่ 5 มีนาคม วันที่ 12 มีนาคม วันที่ 19 มีนาคม และวันที่ 26 มีนาคมตามลำดับ โดยเงินจำนวนนี้จะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ ต้องใช้ผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง โครงการเราชนะ ร้านธงฟ้า และขนส่งสาธารณะต่าง ๆที่ลงทะเบียนเท่านั้น โดยวงเงินที่บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับจากโครงการเราชนะจะมี 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ปกติได้รับ 800 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินจากโครงการเราชนะจำนวน 675 บาท และกลุ่มที่ปกติได้รับ 700 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินจากโครงการเราชนะจำนวน 700 บาท

 

บัตรคนจน – วงเงินค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา

โดยมีการแบ่งรายละเอียดตามวงเงินดังนี้

  1. วงเงินค่าไฟฟ้า – ไม่เกิน 230 บาทต่อครอบครัว โดยครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้สิทธิ์ใช้ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการช่วยเหลือที่กำหนด และสำหรับการใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย ผู้ที่ถือบัตรคนจนสามารถใช้เงินจากวงเงินค่าไฟฟ้าจำนวน 230 บาท ในการจ่ายได้ โดยจะต้องรับผิดชอบค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมหากใช้เกินวงเงินที่กำหนด
  2. วงเงินค่าน้ำประปา – ไม่เกิน 100 บาทต่อครอบครัว โดยเงินสำหรับวงเงินค่าน้ำประปาจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2566 ทั้งนี้ หากผู้ถือบัตรคนจนใช้น้ำประปาเกินวงเงิน 100 บาท จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาเองทั้งหมด

 

บัตรคนจน – วงเงินช่วยเหลือผู้พิการ

ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนจะได้รับการโอนเงินเบี้ยพิการ 800 บาทต่อเดือนเข้าบัญชีธนาคาร อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นมา จะมีการโอนเพิ่ม 200 บาท เป็น 1,000 บาทต่อเดือน อย่างไรก็ตามสำหรับผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะมีการแบ่งจ่าย 800 บาทเข้าธนาคาร และ 200 บาทเข้ากระเป๋าเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ