สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน

  • 15000 บาทขึ้นไป
  • กำหนดไม่เกิน 19% ต่อปี
  • สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินสามารถลงทะเบียนผ่านแอพได้แล้ว

สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน

สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19 ปี 2023

 

ปี 2566 มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ระบาดเป็นจำนวนมาก บางคนต้องตกงาน บางคนมีรายได้ลดลง บางคนถูกลดวันทำงาน เป็นต้น ธนาคารออมสินได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ และตระหนักถึงภาระค่าใช้จ่ายของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จึงมีโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยการออกสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 โดยเฉพาะ สินเชื่อธนาคารออมสินตัวนี้มีความพิเศษคือสามารถสมัครด้วยตัวเองได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งผู้ที่เป็นลูกค้าของธนาคารและไม่ใช่ลูกค้าธนาคาร วัตถุประสงค์ของการออกสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินในครั้งนี้ก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่มีรายได้ลดลงในช่วงโรคโควิด 19 กำลังระบาดอย่างหนัก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยตัวสินเชื่อออนไลน์นี้ ให้วงเงินกู้ยืมสูงสุดได้ 10,000 บาท สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ และ 50,000 บาท สำหรับกลุ่มผู้ที่มีรายได้ประจำ

  • สินเชื่อออมสิน 10000

ให้วงเงินกู้สูงสุดที่ 10,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 บาท/เดือน พิเศษ 6 เดือนแรกไม่มีดอกเบี้ย (เริ่มคิดดอกเบี้ยในเดือนที่ 7) และให้ระยะเวลาผ่อนชำระยาวนานถึง 2 ปี และสะดวกไม่ยุ่งยากเพราะไม่ต้องใช้หลักประกันใด ๆ ทั้งคนค้ำและหลักทรัพย์

  • สินเชื่อออมสิน 50000 

ให้วงเงินกู้สูงสุดที่ 50,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 บาท/เดือน และให้ระยะเวลาผ่อนชำระยาวนานถึง 3 ปี แต่จะต้องมีหลักทรัพย์หรือคนค้ำประกันด้วย

ใครสมัครสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินได้บ้าง

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อออนไลน์/สินเชื่อออมสิน/สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินนี้ คือ จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป มีที่อยู่ที่ชัดเจนแน่นอน และติดต่อได้ 

  • ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ (เช่น พ่อค้า แม่ค้า คนขับรถรับจ้าง เป็นต้น) ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท และได้รับผลกระทบมาจากโรคโควิด 19 
  • ในกลุ่มผู้ที่มีรายได้ประจำที่มีรายได้ลดลงหรือไม่ได้รับรายได้ ที่เกิดผลมาจากโรคโควิด 19 ระบาด 

วิธีสมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์

สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน สามารถกรอกรายละเอียดสมัครได้ที่ www.gsb.or.th โดยมีขั้นตอนคือ

  1. คลิ๊กลงทะเบียนที่เมนู “ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวงเงิน 10,000 บาท/50,000 บาท”
  2. กรอกรายละเอียดส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ อาชีพ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน วัน เดือน ปี เกิด รายได้ เลขบัญชีธนาคาร และผลกระทบจากโควิดในด้านใด เป็นต้น เมื่อกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ครบแล้ว ให้กดที่คำว่า “ลงทะเบียน” เท่านี้ก็เรียบร้อย 
  3. หลังจากที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อยังไม่มีเลขบัญชีธนาคารออมสิน ก็สามารถเปิดบัญชีในภายหลังได้ 

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน ที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิดไม่มากก็น้อย