สินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ

 • ไม่กำหนด (แต่ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้และผู้ค้ำประกัน)
 • ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1 ต่อเดือน
 • สินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบออนไลน์

สินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ

ข่าวดี!!! รับปี2023ด้วย สินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ 

 

สำหรับในปี 2566 ที่ทุกคนต่างได้รับความเดือดร้อนขัดสนเรื่องเงิน เพราะภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนสูง และยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ เนื่องมาจากพิษของโรคระบาดโควิด 19 มีหลายครอบครัวได้บรรเทาความเดือดร้อนโดยการไปกู้หนี้ยืมสิน บางครอบครัวได้กู้หนี้นอกระบบ ทำให้พบกับปัญหาดอกเบี้ยที่แพงเกินความสามารถที่จะจ่ายได้ไหว ทำให้เป็นหนี้ต่อเนื่องทบไปเรื่อย ๆ นอกจากนี้ก็ยังมีความไม่ปลอดภัยสูงอีกด้วย ธนาคารออมสินได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ จึงได้คิดโครงการธนาคารออมสินหนี้นอกระบบขยายเวลาพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 และได้จัดทำโครงการสินเชื่อปิดหนี้นอกระบบเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีหนี้นอกระบบ และยังหาเงินปลดหนี้ไม่ได้ โดยสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบนี้ จะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่จะทำให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอยากปลดหนี้นอกระบบแต่ติดแบล็คลิส สามารถมาร่วมโครงการได้ โดยให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 50,000 บาทต่อคน โดยพิจารณาให้กู้เงินตามความสามารถในการชำระหนี้คืนและตามหนี้สินจริงที่มี โดยมีระยะเวลาผ่อนจ่ายยาวนานมากสุดถึง 5 ปีและมีอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียงเดือนละ 1 % เท่านั้น เรามาดูกันเลยว่าการขอสินเชื่อเพื่อปลดหนี้นอกระบบนี้ จะมีใครบ้างที่เข้าเกณฑ์พิจารณา

ใครขอสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบได้บ้าง ?

คุณสมบัติที่ทางธนาคารได้กำหนดไว้ให้แก่ผู้ที่สามารถขอสินเชื่อปลดหนี้นอกระบบได้คือ จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป โดยเมื่อรวมอายุของผู้กู้รวมกับเวลาชำระเงินคืนไม่เกิน 65 ปี และผู้กู้จะต้องมีอาชีพ/รายได้ และมีที่อยู่ชัดเจนแน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพที่ติดต่อได้ นอกจากนี้ผู้ขอสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบต้องลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) ด้วย ซึ่งจะให้ลงทะเบียนในวันที่ขอสินเชื่อจากธนาคาร

เอกสารที่ใช้สมัครสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารแสดงรายได้
 • สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
 • สมุดบัญชีเงินฝาก
 • เอกสารรายรับ รายจ่าย (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพในกรณีที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน 
 • สำเนาหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน

อย่างไรก็ตามการกู้เงินเพื่อมาปลดหนี้นั้น สามารถทำได้ แต่หากจะเลือกกู้เงินเพื่อมาปลดหนี้นอกระบบ ควรพิจารณาเลือกสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือสูง และดอกเบี้ยต่ำจะดีที่สุด โดยหากต้องการรายละเอียดในเรื่องสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบเพิ่มเติมสามารถเช็ครายละเอียดผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่ http://www.gsb.or.th/