กู้เงิน ธ.อ.ส

  • ไม่ระบุ
  • ไม่เกิน 14% ต่อปี
  • กู้เงิน ธ.อ.ส เพื่อขอสินเชื่อสร้างบ้าน

กู้เงิน ธ.อ.ส

กู้เงิน ธ.อ.ส ผ่านสินเชื่อยอดนิยมประจำปี 2023 

 

สินเชื่อเงินกู้ที่เปิดให้บริการจากธนาคาร ธอส. หรือธนาคารอาคารสงเคราะห์ในปี 2566 มีด้วยกันกว่า 50 รูปแบบ แบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

  • สินเชื่อเงินด่วนสำหรับลูกค้าทั่วไป
  • สินเชื่อสำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
  • ธอส สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ
  • สินเชื่อตามนโยบายรัฐ
  • สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศุ้

ซึ่งเป็นการปล่อยสินเชื่อเงินสดฉุกเฉินให้กู้เงิน ธ.อ.ส ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าและบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยผู้ที่ต้องการกู้เงินธนาคาร ธอส สามารถศึกษาข้อมูลในสินเชื่อรูปแบบต่างๆได้จากเว็บไซต์ของแบงก์ โดยสินเชื่อยอดนิยมของธนาคาร ธอส. ที่ได้ได้รับความนิยมสูงสุดประจำปี 2566 มีด้วยกันทั้งหมด 3 โครงการ ตารายละเอียดและข้อมูลดังนี้

 

กู้เงิน ธ.อ.สโครงการบ้าน ธอส. เพื่อคุณ

สำหรับโครงการบ้าน ธอส. เพื่อคุณ เป็นสินเชื่อสำหรับลูกค้าทั่วไป ที่ต้องการซื้อที่ดินพร้อมอาคาร กู้เงินซื้อคอนโด หรือห้องชุด และต้องการกู้เงิน ธ.อ.ส เพื่อปลูกสร้างอาคาร ให้วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาท โดยให้ระยะเวลาการผ่อนชำระตั้งแต่ 4-40 ปี ซึ่งมีข้อกำหนดของผู้ยื่นขอสินเชื่อตัวนี้ว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 25,000 บาท จึงจะมีสิทธิยื่นกู้สินเชื่อตัวนี้

อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. เพื่อคุณ ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษนาน 3 ปี มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการกู้และทุกบัญชีเงินกู้ที่อยู่ภายใต้หลักประกันเดียวกัน

 

กู้เงิน ธ.อ.ส – โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก เป็นอีกหนึ่งโครงการสินเชื่อที่ทางธนาคาร ธอส. เปิดให้ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยสินเชื่อเงินกู้ตัวนี้สามารถนำไปใช้สำหรับการต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคารได้ และยังสามารถใช้ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยได้อีกด้วย 

สินเชื่อตัวนี้ มีวงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกินรายละ 3 ล้านบาท ให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระตั้งแต่ 4-40 ปี โดยอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรักจะแตกต่างกันระหว่างการกู้เพื่อที่อยู่อาศัย และการกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก

 

กู้เงิน ธ.อ.สโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง

อีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการกู้เงินจากธนาคาร ธ.อ.ส สำหรับการสร้างบ้านหรือซื้อที่ดิน โดยสินเชื่อในโครงการนี้ยังสามารถนำไปใช้เพื่อการ ต่อเติม ขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร และที่สำคัญยังสามารถใช้เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าหรือไถถอนอาคารจากสถาบันการเงินอื่นได้อีกด้วย

โดยสินเชื่อตัวนี้เป็นสินเชื่อที่มีวงเงินกู้เงินด่วนออนไลน์อนุมัติสูงสุด 2 ล้านบาท มีระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้ตั้งแต่ 6-40 ปี ให้อัตราดอกเบี้ย 5 ปีแรก และเป็นโครงการสินเชื่อที่สามารถได้รับสิทธิในการกู้ได้เพียง 1 หลัง ต่อ 1 คนเท่านั้น (ใช้ข้อมูลจากหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน)