กู้เงิน ธ.ก.ส

  • ไม่ระบุ
  • 6.25-14% ต่อปี
  • ลงทะเบียนขอกู้เงิน ธ.ก.ส ด่วนโดยไม่ต้องเดินทางไปธนาคาร

กู้เงิน ธ.ก.ส

ลงทะเบียนกู้เงิน ธ.ก.ส ผ่านสินเชื่อเงินกู้สำหรับเกษตรกรยอดนิยมประจำปี 2023

 

บริการเงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส. สำหรับพี่น้องเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเงินด่วนฉุกเฉิน กู้เงินผ่อนรายเดือนเพื่อใช้ในการเป็นเงินทุนหรือใช้เป็นเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ โดยมาพร้อมอัตราดอกเบี้ยต่ำ มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่กำหนด มีหลากหลายสินเชื่อให้บริการตามความต้องการแต่ละด้านทั้งสินเชื่อบัตรกดเงินสด สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ หรือไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร การประกอบอาชีพเสริม หรือสมัครสินเชื่อออนไลน์สำหรับทายาทของพี่น้องเกษตรกร

โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้มีการปล่อยสินเชื่อสำหรับการยืมเงินธกสออกมาเป็นจำนวนมาก เพื่อตอบสนองและช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าของทางธนาคารในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรืออยากปิดหนี้นอกระบบซึ่งสินเชื่อที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี 2566 มีดังนี้

 

กู้เงิน ธ.ก.ส ผ่านสินเชื่อธุรกิจรายย่อยและอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

สินเชื่อธุรกิจรายย่อย และสินเชื่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เป็นสินเชื่อสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการประกอบอาชีพเสริมนอกเหนือจากอาชีพเดิม ทั้งอาชีพที่มีความเกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตรและนอกเหนือจากภาคการเกษตร 

โดยเป็นการกู้เงิน ธ.ก.ส แบบต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลในการค้ำประกัน กำหนดวงเงินอนุมัติตามประเภทของหลักประกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน – หรือใช้กลุ่มบุคคลในการค้ำประกัน สามารถสมัครสินเชื่อสินเชื่อส่วนบุคคลและมีวงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาทต่อราย
  2. กรณีใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในการค้ำประกัน – สำหรับกรณีการใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นหลักประกัน ผู้ยื่นกู้เงิน ธ.ก.ส กับสินเชื่อตัวนี้จะได้รับวงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของวงเงินจำนอง
  3. กรณีใช้เงินฝากค้ำประกัน – สามารถกู้ได้สูงสุดร้อยละ 90 ของเงินฝาก 

 

กู้เงิน ธ.ก.ส ผ่านสินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่และ New Gen Hug บ้านเกิด

อีกหนึ่งสินเชื่อที่น่าสนใจสำหรับทายาทของเกษตรกรที่ต้องการเงินสนับสนุนในการใช้จ่ายเพื่อการประกอบอาชีพที่มีความเกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตรและนอกเหนือจากภาคการเกษตร โดยสำหรับการประกอบอาชีพที่มีความเกี่ยงเนื่องกับภาคการเกษตร จะต้องมีจุดประสงค์ในการยื่นกู้เงิน ธ.ก.ส เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมในลักษณะ Smart Farmer หรือประกอบอาชีพบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเท่านั้น เช่น 

  1. โรงเรือนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ – ซึ่งจะถือเป็นประกอบอาชีพบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีส่วนช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรมีการพัฒนา
  2. การให้บริการโดรนรับจ้างฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืช – สำหรับรับจ้างในภาคการเกษตรทั่วไป
  3. การให้บริการพื้นที่และสื่อกลางผ่านเว็บไซต์แอพพลิเคชั่น – โดยใช้เพื่อเป็นช่องทางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวเนื่องและนอกกเหนือจากผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร

 

ผู้ที่สนใจกู้เงิน ธ.ก.ส สามารถเลือกประเภทของสินเชื่อที่ต้องการและติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ / สมัครผ่านแอพเงินด่วนออนไลน์ หรือจะตรวจสอบข้อมูลสำหรับสินเชื่ออื่นๆได้ที่หน้าเว็บไซต์ และสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าได้ที่เบอร์ 02-5550555