กู้เงินธนาคารกรุงเทพ

 • มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • 16-23% ต่อปี
 • กู้เงินธนาคารกรุงเทพหรือกดเงินฉุกเฉินกรุงเทพ

กู้เงินธนาคารกรุงเทพ

กู้เงินธนาคารกรุงเทพ กับ 2 สินเชื่อเงินกู้ประจำปี 2023

 

ผู้ที่ต้องการสมัครบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดเพื่อกดเงินฉุกเฉินกรุงเทพ อาจจะต้องพิจารณาความจำเป็นในการสมัครสินเชื่อหมุนเวียน เพราะในปี 2566 นี้ ธนาคารกรุงเทพได้มีการปล่อยให้บริการสินเชื่อเงินด่วน 2 รายการที่กำลังมาแรงและได้รับความนิยมสูงสุด นั่นก็คือสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ และสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ ซึ่งเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่ให้วงเงินพร้อมใช้ สามารถใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยผู้ที่ต้องการกู้เงินธนาคารกรุงเทพผ่านสินเชื่อทั้ง 2 รูปแบบ สามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ รวมไปถึงคุณสมบัติของผู้ยื่นกู้และวงเงินอนุมัติได้ตามรายละเอียดดังนี้

 

กู้เงินธนาคารกรุงเทพ ผ่านสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ที่ต้องการกู้เงินธนาคารกรุงเทพแบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน สิทธิพิเศษเฉพาะพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ โดยมาพร้อมกับวงเงินอนุมัติสูงสุด 1 ล้านบาทหรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ รับเงินก้อนเข้าบัญชีเงินเดือนทันที 

นอกจากนี้ สินเชื่อส่วนบุคคลประเภทเงินกู้อเนกประสงค์บัวหลวงสุขใจยังเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินก้อนเพื่อใช้แบบเร่งด่วน สามารถกดใช้วงเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง สมัครง่าย ไม่ต้องใช้เอกสารยุ่งยาก และไม่ต้องมีเอกสารอื่นๆในการค้ำประกัน โดยมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมตามข้อมูลดังนี้

 • ฟรี ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ
 • มีค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
 • มีค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนด (ปีแรก) 2% ของเงินต้นคงเหลือ
 • มีค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาทต่อฉบับ

โดยผู้ที่ต้องการกู้เงินธนาคารกรุงเทพ จะต้องเตรียมเอกสารที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนตัวจริง หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน
 • สมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกสำหรับการโอนเงินสินเชื่อ

 

กู้เงินธนาคารกรุงเทพ ผ่านสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

อีกหนึ่งสินเชื่อยอดนิยมของธนาคารกรุงเทพ คือสินเชื่อเงินหมุนเวียนบัวหลวงอุ่นใจ โดยเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทหมุนเวียน ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลในการค้ำประกัน สมัครง่าย สมัครครั้งเดียวมีวงเงินเบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องในการใช้จ่ายได้ทันที 

โดยมาพร้อมกับวงเงินอนุมัติสูงสุด 1 ล้านบาท หรือไม่เกิน 3 เท่าของรายได้ ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ย คิดดอกเบี้ยเฉพาะส่วนที่มาการเบิกถอนเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ 24 ต่อปี ชำระคืนแบบสบายๆด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำเพียง 500 บาท

ผู้ที่สนใจต้องการกู้เงินธนาคารกรุงเทพผ่านสินเชื่อเงินหมุนเวียนบัวหลวงอุ่นใจ สามารถเตรียมเอกสารและยื่นเรื่องได้ด้วยตัวเองที่สาขาของธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ หรือโทรสอบถามข้อมูลที่เบอร์ 1333